Rijnwaarden Vitaal

Kom in beweging!

Uit verschillende cijfers en onderzoeken blijkt dat het met de gezondheid van de inwoners van Rijnwaarden minder goed gaat dan in andere gemeenten. Een ongezonde levensstijl en/of te weinig beweging is hier vaak de oorzaak van. Enthousiast zijn de medewerkers van Fysio Rijnwaarden aan de slag gegaan met een plan om Rijnwaarden vitaler te maken. Met verschillende projecten willen zij aandacht schenken aan bewegen en gezond(er) leven in Rijnwaarden. 
Rijnwaarden Vitaal richt zich op drie groepen inwoners:
• kinderen van 8 tot 18 jaar
• volwassenen 
• ouderen vanaf 55 jaar 
 
Met alle projecten wil Fysio Rijnwaarden overgewicht en de bewegingsarmoede aanpakken. Dit doen zij door middel van projecten waarmee ze inwoners laten zien wat zij zelf kunnen doen om hun gezondheid te verbeteren. Voor ieder mens en iedere leeftijdsgroep is bewegen mogelijk!

Wilt u meer informatie of wilt u zich aanmelden voor één van onderstaande projecten?
Dan kunt u bellen met het nummer 06 431 185 08 of stuur een mail naar info@rijnwaardenvitaal.nl.

Lopende projecten van Rijnwaarden Vitaal zijn:

  • Otago valpreventie (65+)
  • Sportief wandelen & Nordic walking
  • Supermarktrondleiding
  • Afvalprogramma
  • Cool2Bfit (4 t/m 8 jaar en 8 t/m 13 jaar)

Otago valpreventie (65+)

De gevolgen van een val kunnen erg vervelend zijn. Uiteraard de pijn, maar ook botbreuken en zelfs hersenletsel kunnen het gevolg zijn. Hierdoor is de kans op verminderde zelfstandigheid en afhankelijkheid van anderen groter.
Uit allerlei onderzoeken is gebleken dat de kans om te vallen fors afneemt wanneer mensen gericht spierkracht, conditie en balans trainen. Wanneer mensen dus weer actiever worden.

Er is een programma ontwikkeld dat uitgebreid getest is en goede resultaten geeft. Dit heet het Otago oefenprogramma. Het oefenprogramma bestaat uit enerzijds evenwichts- en spierkrachtoefeningen die u gezellig in groepjes en zelf thuis kunt uitvoeren. Anderzijds bestaat het programma uit een wandelschema.
Bent u 65 jaar of ouder? Valt u weleens, bent u snel uit balans, is uw conditie afgenomen of bent u snel moe? Dan is dit de kans om er wat aan te doen!

Sportief wandelen en nordic walking

Sportief wandelen, met of zonder nordic walking stokken, is een gezonde en laagdrempelige manier om uw conditie te verhogen en uw lichaam te versterken. Dit alles gebeurt lekker in de buitenlucht. U kunt op uw eigen tempo bewegen, en bovendien kan het een hele gezellige bezigheid zijn samen met uw wandelgenoten.

Supermarktrondleiding

Informatie op een etiket kan erg misleidend en verwarrend zijn als u niet precies weet wat het betekent. Als u dit wel weet, kiest u makkelijker voor gezonde en budgetvriendelijke boodschappen.
Tijdens de supermarktrondleiding  ‘Kritisch kopen en kiezen in de supermarkt’, legt de diëtist uit hoe u goede keuzen kan maken bij het doen van uw boodschappen.

Afvalprogramma

Overgewicht brengt veel gezondheidsrisico’s met zich mee. De kans dat je met de volgende aandoeningen te maken krijgt, is veel groter bij overgewicht: Hartinfarct, hersenbloeding, verstopte bloedvaten (trombose), diabetes type 2 (suikerziekte), bepaalde vormen van kanker, verhoogde bloeddruk en galstenen.
Obesitas kan zelfs leiden tot ademhalingsproblemen, jicht, menstruatiestoornissen bij vrouwen en het algeheel slechter functioneren van het hele lichaam.

De kans op bovenstaande aandoeningen neemt af bij verlaging van het BMI. Gedurende dit afvalprogramma van twaalf weken zullen wij, samen met een diëtiste, u niet alleen begeleiden met afvallen, maar u ook enthousiasmeren over bewegen en gezond eten. Want, gezond eten kan ook héél lekker zijn! 

Cool2Bfit

Cool2Bfit is een programma dat op een gezonde manier en met een positieve benadering de leefstijl wil veranderen voor kinderen met overgewicht en obesitas in de leeftijd van 4-8 jaar en 8-13 jaar samen met hun ouders/ verzorgers. Dit onder deskundige begeleiding van een diëtist, psycholoog, kinderfysiotherapeut en sportinstructeur/ sportaanbieder.

Uw zoon of dochter gaat samen met u proberen om een gezondere levensstijl aan te leren. Door kleine veranderingen in eet- en leefgewoonten aan te brengen, kunnen de kinderen blijvend gewichtsverlies bereiken. Daarnaast gaat uw kind meer bewegen/ sporten met de kinderfysiotherapeut en sportinstructeur in samenwerking met lokale sport- en beweegaanbieders. Hierdoor worden gezondheidsproblemen nu en in de toekomst vaak voorkomen.

Benieuwd wat er allemaal nog meer te doen is op het gebied van sport en bewegen in de gemeente? Neem dan eens een kijkje op de website www.rijnwaardenvitaal.nl.