Slaaptherapie

behandelprogramma “Goed slapen = een kunst”

Doelgroep

Heeft u slaapproblemen en slikt u medicatie om te slapen? Dan is het behandelprogramma “Goed slapen = een kunst” mogelijk een uitkomst voor u.

Slaapproblematiek is een veelvoorkomend probleem in Nederland. Zo’n 40% van de Nederlandse bevolking heeft problemen met de slaap. Bij slaapproblemen is er vaak sprake van een afname van de hoeveelheid slaap en/of een afname van de kwaliteit van de slaap. Ook de kwaliteit van het functioneren overdag kan afnemen.

Behandelprogramma

Het doel van het behandelprogramma is het verminderen ofwel stoppen van het gebruik van slaapmedicatie, waarbij u tevens beter in uw vel komt te zitten. Het programma is een niet-medicamenteuze behandeling waarbij slaaphygiëne, stimulus controle therapie, cognitieve therapie, oefentherapie en ontspanningstherapie gecombineerd worden.

Dit betekent voor u dat u samen met uw therapeut aan de slag gaat met de voorwaarden voor een goede nachtrust en een goede slaapomgeving, de eventuele negatieve associaties tussen het in slaap wíllen en het in slaap kúnnen vallen worden besproken en behandeld, eventuele stress, spanningen en redenen om te piekeren worden besproken (en indien u wenst in samenwerking met de psycholoog behandeld) en behandeld, en verder wordt er aandacht besteed aan oefentherapie en ontspanningstherapie; beide twee belangrijke componenten om uw nachtrust te verbeteren.

Behandelduur

Het programma gaat uit van 9 behandelingen, inclusief intake en eindevaluatie. Indien u meer begeleiding nodig heeft is het mogelijk om af te wijken van dit aantal. Behandeling 1 tot en met 6 vindt plaats met een frequentie van één behandeling per twee weken. Behandeling 7, 8 en 9 vinden plaats met een frequentie van eens per vier weken.

Samenwerking met huisarts en psycholoog

Uiteraard is het van groot belang dat het eventuele afbouwen van uw slaapmedicatie op een goede manier gebeurd. Hiervoor werkt Fysiotherapie Rijnwaarden samen met uw huisarts. Middels samenwerking met uw therapeut en huisarts zult u een goede weg kunnen vinden in de afbouw van de medicatie.

Om inzicht te krijgen in de mate van stress en de slaapproblemen en gevolgen ervan wordt bij de intake vragenlijsten afgenomen. De behandelend fysiotherapeut maakt een inschatting over de ernst van uw slaapprobleem. Indien er sprake is van een ingewikkeld slaapprobleem waarbij er factoren aanwezig zijn die het behandelprogramma belemmeren kan er een psycholoog ingeschakeld worden om deze factoren te behandelen. Uiteraard gebeurt dit alleen wanneer u dit ook graag wilt.

Tot slot

Wij hopen dat wij u middels deze pagina een idee hebben kunnen geven over de inhoud en het nut van ons programma “Goed slapen = een kunst”. Voor meer informatie of aanmelding kunt u contact opnemen met psychosomatisch fysiotherapeut Hester van Blokland.