Wat is kinderfysiotherapie?

een specialisme binnen de fysiotherapie

Kinderfysiotherapie is een specialisme binnen de fysiotherapie. Door onze opleiding tot kinderfysiotherapeut zijn wij deskundigen op het gebied van het bewegend functioneren van kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar. Wij streven ernaar uw kind en zijn of haar omgeving te begeleiden op basis van wetenschappelijk onderbouwde inzichten en ervaring. Op deze manier helpen wij uw kind zich te bewegen naar het hoogste niveau!

Na verwijzing of aanmelding van uw kind volgt een intake. De hulpvraag is het uitgangspunt voor het verdere onderzoek. Door middel van lichamelijk onderzoek, observatie en gestandaardiseerde testen krijgen we een volledig beeld van uw kind. De ouders, leraren, artsen en andere zorgverleners spelen een belangrijke rol. Zij geven informatie over het bewegend functioneren van uw kind onder verschillende omstandigheden. We zullen de bevindingen bespreken en een behandelplan opstellen. 

De kinderfysiotherapeutische behandeling is gericht op het beantwoorden van de hulpvraag. Het doel is dat uw kind beter gaat functioneren in zijn fysieke en sociale omgeving. Kinderen tot 2 jaar worden aan huis behandeld voor bijvoorbeeld een voorkeurshouding, motorische ontwikkelingsproblematiek of een aangeboren/chronische aandoening. Kinderen tot 18 jaar worden op de praktijk of op school behandeld. Er valt daarbij te denken aan fijn- en/of grof-motorische problematiek, houdingsproblematiek of inspanningsintolerantie.