Arbeid gerelateerde revalidatie
Arbeid gerelateerde gezondheidsklachten

Momenteel zit u achter de computer en vraagt u zich misschien wel af waar de tinteling in handen of vingers aan het einde van uw werkdag vandaan komt? Of misschien heeft u het gevoel alsof er elastiekjes om uw arm of nek gespannen zitten. Of aan het einde van de dag een zwaar gevoel in de rug. Wellicht heeft u ’s ochtends veel tijd nodig om op te staan. Het is mogelijk dat deze klachten arbeid gerelateerd zijn.

Actieve groep mensen rent water in

De therapeuten van FysioRijnwaarden hebben veel ervaring met arbeid gerelateerde gezondheidsklachten. Klachten van Armen, Nek en/of Schouders (KANS), vroeger werd dit RSI genoemd. De Engelse term is “Complaints of Arm Neck and Shoulders” (CANS). Deze klachten kunnen zowel veroorzaakt worden door fysieke (over)belasting (denk aan uw werkplekinrichting), als door mentale overbelasting zoals stress, werkdruk of belastende thuissituaties.Door zware werkzaamheden, bijvoorbeeld in de bouw of installatietechniek, of juist door eenzijdig veel te zitten in de auto, achter bureau of met vergaderingen kan uw lichaam problemen geven. Ook hier wordt er gekeken naar de oorzaken, want als we de oorzaken goed in kaart kunnen brengen is de oplossing dichtbij. Hierbij wordt er zowel gekeken naar problemen binnen het lichaam middels een lichamelijk onderzoek, als andere factoren die hierin meespelen. Het is bij FysioRijnwaarden dan ook mogelijk een werkplek onderzoek uit te laten voeren. Hierbij wordt gekeken in hoeverre uw werkplek voldoet aan de huidige criteria en welke aanpassingen er eventueel nodig zijn deze werkplek verder te verbeteren. 

Intake

Het behandeltraject start met een intake om te beoordelen of het een zorgtraject (via zorgverzekeraar) gaat worden of een ARBO traject (via werkgever). Ons multidisciplinair team werkt met u samen om snelle werkhervatting zonder pijnklachten of met sterke afname van de pijnklachten te hervatten.

ARBO trajecten worden samengesteld en in overleg met de bedrijfsarts en werkgever na goedkeuring uitgevoerd.