Rug- en tilscholing
Een gezonde houding voorkomt problemen.

Tijdens de rug- en tilscholing zal een fysiotherapeut een inspectie uitvoeren tijdens uitvoeren van de werkzaamheden. Vervolgens worden de bevindingen doorgenomen met de medewerker(s) en leidinggevende(n). De therapeut zal passende instructies en adviezen geven om ziekteverzuim zoveel mogelijk te voorkomen. Verder zal de therapeut een training opstellen en dit gezamenlijk met de medewerkers uitvoeren. Dit alles duurt in totaal ongeveer 3 uur.