Fysiotherapeutische zorg

onze doelstellingen

In de keuze van de doelstellingen van de behandeling staan de belangen van de patiënt centraal. Gezondheidsproblemen en hulpvragen met betrekking tot het bewegen hangen sterk samen met de individuele leefwereld van de patiënt. De fysiotherapeut streeft ernaar de fysiotherapeutische hulpverlening af te stemmen op de hulpvraag.

Werkwijze fysiotherapeut

De werkwijze van de fysiotherapeut kenmerkt zich door een bewuste, procesmatige, systematische en doelgerichte aanpak. Deze aanpak wordt omschreven als het methodisch fysiotherapeutisch handelen. Door deze werkwijze is de fysiotherapeut in staat zorg op maat te leveren die transparant en toetsbaar is.

Hieruit volgen de volgende specifieke doelstellingen van de fysiotherapie:

  • creëert mogelijkheden tot het verbeteren of het instandhouden van het participatieniveau van de patiënt;
  • voorkomt hulpvragen, gezondheidsproblemen en herhaling van gezondheidsproblemen op het gebied van het bewegen;
  • heft gezondheidsproblemen op (benoemd in functies, activiteiten en participatie), vermindert deze of helpt deze te compenseren;
  • biedt begeleiding en ondersteuning gedurende het lijden van de patiënt;
  • beïnvloedt attitude, gedrag en leefstijl van de hulpvrager voor zover ze een relatie hebben met de hulpvraag en/of het gezondheidsprobleem;
  • beïnvloedt de woon- en werkomstandigheden voor zover deze een relatie hebben met de hulpvraag en/of het gezondheidsprobleem.