Werkplekonderzoek
Onze specialisten onderzoeken hoe uw medewerker te werk gaat en waar verbeterpunten liggen.

De afgelopen tijd is er steeds meer aandacht voor de werkplek gekomen. Het is zelfs wettelijk vastgesteld dat een werkplek geen fysieke klachten mag opleveren. In de praktijk zien we toch vaak nog dat klachten direct of indirect te relateren zijn aan het werk. 

Actieve groep mensen rent water in

Tijdens een werkplekonderzoek wordt gekeken naar verschillende factoren die van invloed kunnen zijn op de fysieke klachten. De houding waarin uw medewerkers werken is erg belangrijk, door een verkeerde houding ontstaan al snel klachten aan de nek, schouder en rug. Door een juiste houding en de juiste voorwaarden voor een werkplek (bijvoorbeeld het gebruik van het eigen lichaam) kunnen klachten voor een groot deel voorkomen worden. 

Onze specialisten onderzoeken hoe uw medewerker te werk gaat en waar verbeterpunten liggen. Dit onderzoek kan zowel op de werkvloer als bij medewerkers thuis (in geval van thuiswerken) plaatsvinden.