Geriatrie fysiotherapie
Fysiotherapie voor de ouder wordende mens

De geriatriefysiotherapeut is gespecialiseerd in de zorg voor kwetsbare ouderen, ouderen met complexe ziektebeelden of met een hoge biologische leeftijd. Daarnaast behandeld de geriatriefysiotherapeut ouderen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH). 

Actieve groep mensen rent water in

Het doel van de therapie is om de mobiliteit te behouden, mobiliteit terug te winnen ofom te leren omgaan met de beperking in mobiliteit. Op langere termijn is het doel deze ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te laten functioneren, thuis te laten wonen, en zo de kwaliteit van leven zo hoog mogelijk te houden. De therapie kan bestaan uit oefenen van vaardigheden en trainen van kracht en/of conditie. Daarnaast adviseert en begeleidt de geriatriefysiotherapeut ook gezinsleden en eventuele mantelzorgers. Hierbij kan informatie verstrekt worden over het ziektebeeld, de behandeling, de dagelijkse handelingen, hulpmiddelen en hoe de toekomst eruit kan zien.

De behandelingen kunnen plaatsvinden op de praktijk, maar worden ook vaak bij mensen thuis gedaan. 

Samenwerking

De geriatriefysiotherapeut werkt inter- en intradisciplinair samen. Dat wil zeggen dat er samengewerkt wordt met andere disciplines zoals thuiszorg, paramedici, (huis)-artsen en praktijkondersteuners. Daarnaast wordt er ook samengewerkt met specialisaties binnen de fysiotherapie zoals oedeem- en bekkenbodem fysiotherapeuten.