Leven is bewegen!
Met ons bent u snel weer in beweging

Update Coronavirus

Afspraken bij Fysio Rijnwaarden zijn weer mogelijk!

Vanaf 4 mei 2020 is het onder voorwaarden weer mogelijk om naar de praktijk te komen voor behandeling. Wij volgen daarbij de richtlijnen van onze beroepsgroep, het RIVM en de overheid. Wij hebben een professionele afweging gemaakt in het realiseren van een veilige omgeving voor onze cliënten en medewerkers. Voor de inrichting van de praktijkruimten volgen we de algemeen geldende regels van het RIVM en VWS. Wij hebben bij het inrichten van de praktijk zoveel mogelijk de 1,5 meter regel gevolgd. Wij hebben een aantal veiligheidsregels opgesteld om min mogelijk mensen tegelijk in de praktijk aanwezig zijn, om onderlinge besmetting te voorkomen.

Veiligheidsmaatregelen om een veilige omgeving te creëren voor iedereen:

Wij verzoeken u NIET naar de praktijk te komen indien:

U de volgende (ook milde!) klachten heeft (klachten zijn anders dan normaal in uw gezondheidssituatie):

- Neusverkoudheid, hoesten, kuchen of niezen

- Loopneus

- Keelpijn

- Koorts (vanaf 38 graden Celsius)

- Kortademigheid

- Moeheid

- Hoofdpijn

- Conjunctivitis (ontstoken slijmvlies van het oog)

- Je ziek voelen en/of diarree

U de afgelopen 24 uur COVID-19 symptomen heeft gehad.

U huisgenoten/gezinsleden heeft met koorts en/of benauwdheidsklachten.

Er bij uzelf of een huisgenoot/gezinslid in de afgelopen 14 dagen corona is vastgesteld.

 

Wij hanteren in de praktijk de volgende regels:

* Was regelmatig u handen, 20 seconden lang! Dat houdt in:

> Wij zouden het enorm op prijs stellen als u voordat u thuis vertrekt uw handen wast.

> Bij binnenkomst in de praktijk kunt u uw handen desinfecteren (indien gewenst)

> Bij aanvang van de behandeling wassen u en de therapeut de handen in de behandelkamer of trainingszaal.

> Ook na de behandeling wassen u en de therapeut de handen.

> Was bij thuiskomst uw handen.

> Tot slot wast u ook uw handen als u uw neus tussendoor heeft gesnoten of aan uw gezicht heeft gezeten.

* Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.

* Houd zoveel mogelijk 1,5 meter afstand.

* Gebruik papieren zakdoekjes.

* Wij schudden geen handen.

* Blijf thuis als u symptomen van COVID-19 heeft óf wanneer u positief bent getest.

* De kleedkamers blijven voorlopig alleen open om schoenen te wisselen. Dit betekent dat wij van u verwachten dat u omgekleed naar de praktijk komt en thuis doucht. Als er één persoon in de kleedkamer is, wacht dan even buiten de kleedkamer zodat we de kans op besmetting zo laag mogelijk houden.

* Neem uw eigen handdoek en laken mee naar de behandeling. Bij voorkeur een badhanddoek.

* Wij vragen u nadrukkelijk ALLEEN naar de praktijk te komen. Dit houdt in dat wanneer u toch met twee personen naar de praktijk komt (in verband met noodzakelijke begeleiding), wij uw begeleider vriendelijk verzoeken beneden of buiten te wachten indien mogelijk. Dit om de kans op besmetting zo laag mogelijk te houden.

* Wij verzoeken u maximaal 2 minuten voor aanvang behandeling aanwezig te zijn. Hiermee zorgen we er samen voor dat de wachtkamer zo leeg mogelijk blijft.

* Wij verzoeken u gebruik te maken van de aangegeven looprichting en wachtkamerplekken.

* Wij verzoeken u bij de balie achter de lijn te blijven staan.

* Wij verzoeken u alleen van het toilet gebruik te maken als de nood hoog is. Wij stellen het op prijs als u voorafgaand aan uw bezoek aan de praktijk thuis nog even naar het toilet gaat.

 

Bedankt namens team Fysio Rijnwaarden

Leven is bewegen!
Met ons bent u snel weer in beweging

Snel op de fiets een boodschap halen. Soepel door het verkeer manoeuvreren. In huis een plintje vervangen, ondanks uw astma. Fietsen, lopen, bukken, daar denkt u niet bij na. Tot het moment dat u last krijgt van een zeurende knie, pijn in uw rug of uw chronische ziekte…

Herkenbaar? Dan vraagt u zich waarschijnlijk af hoe u snel weer alles kunt doen wat u voorheen deed. Of hoe u zo goed mogelijk blijft bewegen ondanks uw chronische ziekte. Het team van FysioRijnwaarden helpt u te (blijven) bewegen.

Alles onder één dak

FysioRijnwaarden in Lobith werkt samen met onder andere huisarts, diëtist, maatschappelijk werk, logopedie, GGnet, Cesar en diverse specialisten. Wij bieden verschillende therapievormen aan zoals fysiotherapie, manuele therapie, oedeemtherapie, psychosomatische therapie, sportfysiotherapie, geriatrische fysiotherapie, kinderfysiotherapie, zorggroepen (beweeggroepen) en revalidatietherapie. Door dit multidisciplinair karakter zijn we goed voorbereid om samen met u te werken aan úw gezondheid.

Bericht aan onze abonnementhouders

Op advies van RIVM (rijksoverheid) op 16 maart 2020 zijn tot 1 juni 2020 alle Fitnesscentra, sauna’s, horecagelegenheden e.d. gesloten door de coronacrisis. Hierdoor zijn jullie niet in de gelegenheid om in groepsverband te werken aan je gezondheid.

Meer lezen

Richtlijnen m.b.t. Coronavirus.

Iedereen is inmiddels op de hoogte van het Coronavirus. Om verdere verspreiding van het virus te voorkomen volgt Fysio Rijnwaarden de richtlijnen van het RIVM.
Lees hier hoe dit specifiek van toepassing is binnen onze praktijk.

Meer lezen

Onderzoek naar effect fysiotherapie op het voorschrijven van opioïden bij mensen met lage rugpijn

Het Nivel gaat onderzoeken of patiënten met lage rugpijn die fysiotherapie krijgen, vervolgens minder pijnstilling nodig hebben.

Meer lezen

Vanaf heden hebben we ook een Leefstijlcoach bij Fysio Rijnwaarden

Onze collega Emma heeft vorige week haar diploma gehaald en is nu naast Fysiotherapeute ook Leefstijlcoach. Ze zal mensen gaan begeleiden op het gebied van leefstijl (stress, ontspanning, voeding, beweging en slaap). Vanaf 2020 zullen wij ook de Gecombineerde Leefstijlinterventie gaan aanbieden. Deze wordt in sommige gevallen vergoed uit de basisverzekering! Wilt u hier meer over weten, neem contact met ons op.

Meer lezen

Behandelingen

Unieke specialisaties

  • Gasanalyse apparaat “de fitmate”, Om uw conditieniveau via de VO2MAX te meten.
  • Longfunctiemeting (bij astma of COPD)
  • Rustmetabolisme-meting (Afvallen, het zuivere energieverbruik in rust)
  • Vierpuntsbioimpedantiemeting (bepaling van lichaamsvet, spiermassa, buikvet etc.)
  • Dryneedling
  • Kinesiotape, curetape ondersteuning

Direct toegankelijke
fysiotherapie

U kunt rechtstreeks, zonder verwijzing, contact met ons opnemen voor een behandeling. 

Fysiotherapie met
verwijzing

U kunt bij ons een afspraak maken indien de huisarts en/of specialist u een verwijzing heeft meegegeven. Fysio Rijnwaarden heeft zorgcontracten met alle zorgverzekeraars.

Meenemen bij de
eerste afspraak

  • Legitimatie
  • Grote handdoek
  • Eventuele verwijzing

Wilt u zich op de eerste afspraak 10 min. voor tijd melden bij de balie?