Gecombineerde leefstijl interventie
Stapsgewijs je leefstijl veranderen!

Wij bieden bij Fysio Rijnwaarden de gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) aan. Deze wordt uitgevoerd door één professional: de leefstijlcoach. De interventie is gericht op het stapsgewijs verbeteren van het leefpatroon om zo een duurzame verandering van de leefstijl te realiseren.

Actieve groep mensen rent water in

Het uiteindelijke doel van de interventie is het bewerkstelligen van gewichtsverlies, het verbeteren van de lichamelijke fitheid, het realiseren van gezondheidswinst en het verbeteren van de kwaliteit van leven.

Wanneer mag u meedoen?

  • Als u 18 jaar of ouder bent
  • U heeft overgewicht (d.w.z. een BMI tussen de 25 en 30 en daarnaast een verhoogd risico op diabetes of hart- en vaatziekten.
  • Bij ernstig overgewicht (d.w.z. een BMI van meer dan 30)

Het programma

Het programma duurt 24 maanden en bestaat uit groepssessies en individuele gesprekken.

Het resultaat mag er zijn

De GLI is opgezet om u te begeleiden bij het veranderen van uw leefstijl. Door de indviduele- en groepssessies gaat u op weg naar een gezondere leefstijl, waarbij we uw persoonlijke doelen nauwlettend in de gaten houden. Zelfs kleine aanpassingen in uw leefstijl kan al gezondheidswinst opleveren. 

Kosten en vergoeding

U kunt kosteloos deelnemen aan het GLI programma. Het wordt volledig vergoed uit de basisverzekering en heeft geen invloed op het eigen risico.