Gezond op de werkvloer
De gratis oplossing voor minder ziekteverzuim!
Binnen 48 uur uw medewerker onder behandeling.

Bijna ieder bedrijf heeft de afgelopen jaren te maken gehad met toenemend ziekteverzuim.  In 2022 was het ziekteverzuim voor het eerst in 20 jaar tijd zelfs hoger dan 5%. Ziekteverzuim kost een bedrijf per dag gemiddeld ruim €200,-. Heeft u 100 medewerkers en een verzuim van 4%, dan bent u ieder jaar €190.000,- (!) kwijt aan zieke medewerkers (Achmea, nb.) Servicedesk MKB berekende zelfs dat deze kosten al snel kunnen oplopen tot €410,- per medewerker.

Actieve groep mensen rent water in

48-Uursregeling

FysioRijnwaarden vindt het erg belangrijk een actieve aanpak tegen ziekteverzuim te hebben in de regio. Of mensen nu uitvallen vanwege de hoge werkdruk in de zorg, of vanwege zwaar fysiek werk op de steenfabriek, verzuim willen we tegen gaan!

De 48-uursregeling houdt in dat, op het moment dat een medewerker belt en aangeeft niet of minder te kunnen werken door klachten die te wijten zijn aan een houding of beweging, u direct contact met ons opneemt en wij altijd binnen 48 uur tijd deze medewerker behandelen. Uit onderzoek blijkt dat 64% van de Nederlandse bevolking verzekerd is voor fysiotherapie, waardoor deze kosten in de meeste gevallen voor de verzekeraar zullen zijn. 

Daarnaast kunt u ziekteverzuim voor zijn door ons preventief int e schakelen en zo lichamelijke klachten bij uw werknemers grotendeels te voorkomen. 

Breed scala aan specialisaties

FysioRijnwaarden in Lobith beschikt over een groot aantal specialismen. Zo bieden wij fysiotherapie, manuele therapie, sportfysiotherapie, psychosomatische fysiotherapie, oedeemtherapie, kinderfysiotherapie, bekkenfysiotherapie, oncologiefysiotherapie, verschillende soorten revalidatie en nog vele andere specialismen aan. Onze therapeuten werken nauw samen met andere zorgprofessionals, waardoor wij een multidisciplinaire aanpak hanteren. Wij zorgen ervoor dat u en uw medewerkers zo gezond en fit mogelijk zijn om zo maximaal te kunnen presteren. 

Mogelijke behandelingen 

Naast de reguliere fysiotherapeutische behandelingen die, afhankelijk van de klacht van de medewerker, uitgevoerd zullen worden, biedt FysioRijnwaarden ook aanvullende behandelmogelijkheden aan:

  • Werkplek onderzoek: De houding waarin uw medewerkers werken is erg belangrijk, door een verkeerde houding ontstaan al snel klachten aan de nek, schouder en rug. Door een juiste houding en de juiste voorwaarden voor een werkplek kunnen klachten voor een groot deel voorkomen worden. Onze specialisten onderzoeken hoe uw medewerker te werk gaat en waar verbeterpunten liggen. Dit onderzoek kan zowel op de werkvloer als bij medewerkers thuis (in geval van thuiswerken) plaatsvinden. 
  • Covid-19 herstel: De gevolgen na een Covid-19 besmetting kunnen groot zijn. Zowel de fysieke als mentale gezondheid van een medewerker kunnen achteruit gegaan zijn. Zo kan uw medewerker sneller vermoeid zijn, concentratieproblemen hebben, ademhalingsproblemen hebben, of lichamelijke klachten ten gevolge van de besmetting. Wij beschikken over meerdere therapeuten die momenteel werken met een Covid-19 herstelprogramma. Bij een opname op een ziekenhuisafdeling of wanneer uw medewerker ernstig ziek thuis is geweest en dit gediagnosticeerd is door een arts, worden maximaal 50 behandelingen vergoed en zijn de enige kosten het eigen risico.
  • Rug- en tilscholing: Tijdens de rug- en tilscholing zal een fysiotherapeut een inspectie uitvoeren tijdens uitvoeren van de werkzaamheden. Vervolgens worden de bevindingen doorgenomen met de medewerker(s) en leidinggevende(n). De therapeut zal passende instructies en adviezen geven om ziekteverzuim zoveel mogelijk te voorkomen. Verder zal de therapeut een training opstellen en dit gezamenlijk met de medewerkers uitvoeren. Dit alles duurt in totaal ongeveer 3 uur. 
  • Jaarlijkse gezondheidscheck: Wij bieden een jaarlijkse gezondheidscheck aan, aansluitend bij uw behoefte. Deze test kan bestaan uit een inspanningstest op de fiets, een bloeddruk- en saturatiemeting en een lichaamsscan middels de InBody weegschaal. Aan de hand van deze metingen kunnen wij samen met uw medewerkers een oefenprogramma opstellen om zo de gezondheid te verbeteren. 
  • Fysiofitness: Dit houdt in dat uw medewerkers onder toezicht van een fysiotherapeut gezamenlijk gaan trainen. Naast dat dit ervoor zorgt dat uw medewerkers gezonder en fitter worden, neemt ook de productiviteit toe. De band tussen de medewerkers zal versterken wat leidt tot een prettigere werksfeer en een betere samenwerking. Fysiofitness kan zowel op de praktijk in Lobith gegeven worden, als op de werkvloer (mits er een geschikte ruimte beschikbaar is).

Contact

Bent u geïnteresseerd? Of wilt u meer weten over ons aanbod?  Neem dan contact op met ons via 0316 – 541 862 of  info@fysiorijnwaarden.nl